Juridische informatie - Privacybeleid

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf.

Hieronder vindt u de juridische informatie omtrent uw bezoek aan deze website en ons privacybeleid. Het privacybeleid geeft uitleg over welk soort informatie kan worden verzameld en verwerkt en hoe we mogelijk "cookies" gebruiken. Wij danken u bij voorbaat voor het lezen van deze pagina, en - als u onze algemene voorwaarden accepteert - ook voor uw bezoek aan onze website. Opmerking: door de website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.

ALUP GrassAir Kompressoren bestaat uit een aantal juridische entiteiten die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsvoering en producten. In geen enkel geval wordt een juridische entiteit binnen de ALUP Group verantwoordelijk geacht of aansprakelijk gesteld voor de daden of het verzuim van een andere juridische entiteit. Door (informatie van) deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor een product, een aanbod of een marketingmededeling beperkt zijn tot de rechtstreeks betrokken juridische entiteit.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Dit feit houdt geen verplichting voor ons in, en er kan geen enkele aansprakelijkheid uit worden afgeleid. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van bezoekers, en bestaat uitsluitend uit niet-bindende informatie. Het is niet toegestaan koppelingen in enige vorm naar deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We verrichten nauwgezette inspanningen om te zorgen dat de informatie op onze website nauwkeurig is. We geven echter geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, niet-overtreding of geschiktheid voor een bepaald doel van de op de website aanwezige informatie. Onder geen enkele omstandigheid zij wij aansprakelijk jegens derden voor schade, hetzij directe, indirecte, bijzondere, verwijtbare of gevolgschade van welke aard dan ook, die ontstaat gedurende het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van inkomsten, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatiesysteem of elders. Het is aan u om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik, vrij is van onderdelen van destructieve aard (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden). Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden die toegankelijk zijn via onze website.

Auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze webpagina's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo's, handelsmerken, merknamen, teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsopnamen, animaties en videobestanden en hun integratie in de website zijn beschermd voor ons, andere juridische entiteiten van ALUP GrassAir Kompressoren of derde partijen onder de beschermende regels voor intellectueel eigendom. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets van onze website worden gereproduceerd, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd of gepubliceerd op andere websites of in andere documenten. De rechten voor alle intellectuele eigendommen van deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten behoren ons; elk gebruik ervan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. Een interpretatie van de website inhoud als uiting van stilzwijgende toestemming of toekenning van rechten voor gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van andere juridische entiteiten van ALUP of derde partijen is niet toelaatbaar.

Privacybeleid

IP-adressen, internetbrowsers, besturingssystemen, domeinnamen: als u onze website bezoekt, kunnen wij uw IP-adres vastleggen. Via het IP-adres kunnen wij uw internetprovider identificeren, maar niet u rechtstreeks. Bovendien kunnen wij informatie verzamelen die wij beschouwen als niet-persoonlijke informatie waaronder het gebruikte type internetbrowser, het besturingssysteem en de domeinnaam van de website van waaruit u op onze website bent binnengekomen. Het verzamelen van gegevens vindt plaats voor demografische doeleinden, zoals het bepalen van de geografische locatie van de bezoekers en de tijd die bezoekers op onze website doorbrengen. Het verzamelen van dit soort informatie stelt ons in staat onze website te beheren, serverproblemen te diagnosticeren en trends en statistische gegevens te analyseren en u daardoor nog betere service te kunnen verlenen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we "cookies" naar uw computer verzenden. Een cookie is een klein tekstbestand of datafragment dat de site die u bezoekt op uw computer bewaart. Cookies zelf bevatten geen gegevens voor persoonsidentificatie. Echter, als u ons uw persoonlijke gegevens beschikbaar stelt (bijv. door u te registreren voor een van onze internetdiensten of via een door ons verstrekt wachtwoord), kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan de gegevens opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. Het eerste type slaat gegevens op uw pc op voor een langere periode en deze worden bewaard, zelfs na het uitschakelen van de computer. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekers te melden welke gegevens op de website zijn bijgewerkt sinds hun laatste bezoek aan deze website. Het tweede type cookie wordt "sessie-cookie" genoemd. Tijdens uw bezoek aan de website worden deze sessie-cookies tijdelijk opgeslagen op uw computer. Ze zorgen bijvoorbeeld dat een geselecteerde taal geselecteerd blijft. Sessie-cookies blijven niet voor langere tijd op uw computer opgeslagen maar worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit. Wij schakelen mogelijk ook derden in voor het verzamelen van cookie- gegevens of informatie.

We kunnen om verschillende redenen cookies gebruiken, waaronder: • anonieme statistieken gebruiken over verkeerspatronen en gedrag
• verkoopcijfers analyseren
• houden van marktonderzoek
• aanpassen van website-inhoud of functies aan verschillende gebruikers
• ondersteuning bieden bij het volgen van de bezochte pagina's door gebruikers van verschillende internetdiensten
• ervoor zorgen dat gebruikers die delen van de site bezoeken die met een wachtwoord zijn beveiligd, niet telkens dat wachtwoord opnieuw moeten invoeren bij een bezoek aan bepaalde webpagina's.

Cookies weigeren: de meeste internetbrowsers kunnen zo geconfigureerd worden dat cookies automatisch geblokkeerd of van de harde schijf gewist worden, of dat de gebruiker een waarschuwing krijgt als een website cookies bevat voordat die worden opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies, raadpleeg de handleiding of het help-gedeelte van de browser. Houd er rekening mee dat een aantal van onze webpagina's mogelijk niet naar behoren werken zonder cookies.


Persoonlijke gegevens

We verzamelen geen persoonlijke of identificatie-informatie zonder uw medeweten of uw toestemming en dergelijke informatie verkopen wij niet. Echter, om u een specifiek(e) product, dienst of informatie te kunnen aanbieden of voor het uitvoeren van een transactie, vragen wij u mogelijk naar uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld naam, functie, postadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers, faxnummers en/of kredietkaartgegevens. We verzamelen alleen persoonlijke informatie, indien nodig, voor het leveren van een product, dienst of informatie of voor het uitvoeren van een transactie of wanneer u deze informatie verschaft voor andere doeleinden, zoals een sollicitatie.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens: als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zullen wij die niet openbaar maken aan derden zonder uw toestemming, tenzij dat wettelijk is vereist, en in een dergelijk geval te goeder trouw, wanneer (i) we menen dat bepaalde informatie nodig is voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang, of (ii) wanneer we onze rechten en eigendommen van ALUP GrassAir Kompressoren en diens juridische entiteiten of gelieerde ondernemingen moeten verdedigen. Als we uw verzoek inwilligen om u een product, dienst of informatie te leveren voor het uitvoeren van transacties of het bieden van klantenservice, kunnen we echter gedeeltes van uw persoonlijke informatie delen met andere ALUP-entiteiten of derden, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, transportbedrijven, leveranciers, dealers, financiële instellingen, onze zakelijke partners en post- of overheidsinstanties (bijv. douaneautoriteiten). Hierbij kunnen de ALUP-entiteiten evenals derde partijen zich volgens de bovenstaande bepalingen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In overeenstemming met de bovenstaande tekst geldt het volgende: als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, gaat u er vrijwillig mee akkoord dat die gegevens kunnen worden doorgestuurd naar andere landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte.

Verwijderen, corrigeren, bijwerken en opvragen van persoonlijke gegevens: wanneer u wenst dat wij de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens verwijderen, corrigeren of bijwerken, of wanneer u die wilt opvragen of met een soortgelijke verzoek zit, neem dan contact met ons op. Als u contact met ons opneemt in relatie tot dit onderwerp, vermeld dan de naam van de website of de locatie die u hebt gebruikt voor de verzending van uw gegevens en de door u ingevoerde gegevens (naam, e-mailadres, postadres).

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens en andere data op onze servers tegen onbevoegde toegang, verlies of wijziging te beschermen. Maar geen enkele server of internettransactie is 100 procent veilig. Daarom gebeurt elke activiteit of communicatie op uw eigen risico.

Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina's kunnen koppelingen bevatten naar externe websites. We wijzen u erop dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, gegevensbescherming of andere praktijken van externe websites of hun eigenaars.

Wijziging van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Recente wijzigingen in deze verklaring aangebracht op 25-2-2012
ALUP GrassAir Kompressoren