Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Verkoopvoorwaarden zoals op 06-12-11 gedeponeerd door de Federatie Aandrijven en Automatiseren “FEDA” ter griffie van de rechtbank te Den Haag en bij de Kamer van Koophandel van Den Bosch.

Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery of Federatie Aandrijven en Automatiseren are also available in English.

Download de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden