Wat is Persluchtvochtigheid?

Relatieve vochtigheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximale hoeveelheid damp die de lucht bij een bepaalde temperatuur kan absorberen. Specifieke vochtigheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het gewicht van de waterdamp in kg en het gewicht van de droge lucht in g/kg. Absolute vochtigheid bepaalt de verhouding van het vochtgehalte in kg in een volume van 1 m³ vochtige lucht.

Wat is het dauwpunt en het drukdauwpunt?

Bij elke temperatuur is er een specifiek punt waarop lucht geen vocht meer kan absorberen. De status wordt het verzadigingspunt of dauwpunt genoemd (relatieve vochtigheid bereikt het maximum, d.w.z. 100%). Voor verzadigde perslucht wordt verwezen naar het drukdauwpunt. Op dit punt begint er condensatie te ontstaan en moet deze zo snel mogelijk uit de perslucht worden verwijderd.

Hoeveel condensaat zit er in de perslucht?

De hoeveelheid condensaat in de perslucht is afhankelijk van de omgevingstemperatuur van de inlaatlucht naar de compressor. Hoe hoger de luchttemperatuur, des te meer condensaat er wordt gegenereerd. De zomermaanden zijn een kritieke periode aangezien de omgevingstemperatuur van de inlaatlucht dan het hoogst is. Een omgevingstemperatuur van 20 °C betekent bijvoorbeeld dat de hoeveelheid vocht in de lucht 17,30 g/m³ bedraagt, terwijl een omgevingstemperatuur van 35 °C de waarde meer dan verdubbelt tot 39,63 g/m³. Als de omgevingslucht wordt samengeperst tot een druk van 8 bar bij 35 °C en opnieuw tot dezelfde temperatuur wordt afgekoeld, dan kan de lucht niet langer een dergelijke hoeveelheid vocht vasthouden. Het volume wordt dan verlaagd tot 1/8 m³ (4,95 g vochtigheid), en omdat de maximale absolute vochtigheid alleen afhankelijk is van de temperatuur en het volume, en niet van de druk, wordt 7/8 van het condensaat gescheiden van de totale hoeveelheid vocht, te weten 34,68 g (39,63 - 4,95). 

Als het condensaat niet snel uit de perslucht wordt verwijderd door middel van een condens- of adsorptiedroger, wordt het afgevoerd naar het persluchtleidingnet, waar het een enorm risico met zich meebrengt. De temperatuur van de inlaatlucht naar de compressor is zeer belangrijk en moet zo laag mogelijk worden gehouden, vooral in de zomermaanden.

Lees ook